كل عناوين نوشته هاي سرحات آكتاش

سرحات آكتاش
[ شناسنامه ]
از حکيم سخنان حکيمانه ! بگو ببينم کيه؟ ...... جمعه 89/12/20
چرا اين را آودم ؟ بايد خودت علتش را پيدا کني ...... جمعه 89/12/20
شوراي عمر يک برنامه بود نه يک تصادف ...... جمعه 89/12/20
نكاتي كه در قيام توابين به چشم مي خورد ...... شنبه 89/10/4
قيام توابين ادامه راه امامت ...... شنبه 89/10/4
  ==>   ليست آرشيو شده ها